Technická zařízení budov

V rámci obchodní společnosti GEST TZB, s.r.o. působíme v oblasti technických zařízení budov. Nabízíme kompletní realizace zdravotechniky, vytápění a plynových nízkotlakých rozvodů. Součastně v oboru vytápění provádíme výměny kotlů, kompletní rekonstrukce a realizace kotelen a montáže tepelných čerpadel. 

Dále realizujeme venkovní rozvody kanalizací, vodovodů, nízkotlakých plynovodů a realizace přípojek.


Tyto služby nabízíme pro oblasti:

Stavby pro bydlení

Průmyslové objekty a areály

Občanské stavby a veřejné budovy

Zemědělské stavby

Výstavba inženýrských sítí